Styrelsen

Styrelsen


Ordförande:
Andreas Österhult
Sekreterare: Anton Bodén
Kassör: Klas Andersson
Ledamot: Hans Bodén
Ledamot:
Tony Magnusson
Ledamot: Lars-Olov Persson
Ledamot:
Kent Grahn
Ledamot:  Heidi Ranner

Övriga funktioner:

Webansvarig: Heidi Ranner

Fatansvarig: Klas Andersson
Fatansvarig: Martin Rönnebro

Revisor: Urban Kalla

Mandatperiod:
2024-2026
2024-2025
2024-2026
2023-2025
2023-2025
2024-2026
2023-2025
2024-2025


070-252 17 51
072-518 24 05
070-397 68 89
070-592 18 71
070-646 10 64
070-297 55 69
070-276 37 43
070-687 93 48

På bilden ser ni från vänster:
Hans, Tony, Kent, Fredrik, Andreas, Klas och Anton.
Saknas på bild: Heidi & Lars-Olov