Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Fredrik Siverhall
Sekreterare: Anton Bodén
Kassör: Andreas Österhult
Ledamot: Tony Magnusson
Ledamot: Hans Bodén
Ledamot: Klas Andersson
Ledamot: Kent Grahn
Ledamot:  Heidi Ranner
Revisor: Urban Kalla

Övriga funktioner:

Webansvarig: Fredrik Siverhall

070-200 46 59
072-518 24 05
070-252 17 51
070-646 10 64
070-592 18 71
070-397 68 89
070-276 37 43
070-687 93 48

På bilden ser ni från vänster:
Hans, Tony, Kent, Fredrik, Andreas, Klas och Anton.
Saknas på bild: Heidi