Hedersmedlem

Sällskapets speciella medlemmar...

Som en fin gest har Kiruna Whiskysällskap valt att utnämna vissa utvalda personer till heders-medlem som på ett eller annat sätt bidragit till att stötta eller utveckla vår förening på ett förtjänstfullt sätt. En hedersmedlem erlägger ingen årsavgift och medlemskapet gäller på livstid så länge föreningen existerar.

Hedersmedlemmar

Tommy Calner

Hedersmedlem nr 1

"Tommys entusiasm och välvilja till att på ett professionellt sätt genomföra en whiskyprovning av dignitet i Kiruna var en stark bidragande orsak som inspirerade oss till att starta en egen whiskyklubb"

Johan Lans

Hedersmedlem nr 2

"Johan har med sin generositet och välvilja tagit emot whiskysällskapet, stöttat och gett oss rätt förutsättningar för att kunna bedriva vår verksamhet vilket vi är oerhört tacksamma över"