Hedersmedlem

Sällskapets speciella medlemmar...

Som en fin gest har Kiruna Whiskysällskap valt att utnämna vissa utvalda personer till heders-medlem som på ett eller annat sätt bidragit till att stötta eller utveckla vår förening på ett förtjänstfullt sätt. En hedersmedlem erlägger ingen årsavgift och medlemskapet gäller på livstid så länge föreningen existerar.

Hedersmedlemmar

Tommy Calner

Hedersmedlem nr 1

"Tommys entusiasm och välvilja till att på ett professionellt sätt genomföra en whiskyprovning av dignitet i Kiruna var en stark bidragande orsak som inspirerade oss till att starta en egen whiskyklubb"

Johan Lans

Hedersmedlem nr 2

"Johan har med sin generositet och välvilja tagit emot whiskysällskapet, stöttat och gett oss rätt förutsättningar för att kunna bedriva vår verksamhet vilket vi är oerhört tacksamma över"

Fredrik Siverhall

Hedersmedlem nr 3

"Som grundare till sällskapet är Fredrik en sällan skådad eldsjäl! Med otrolig noggrannhet och passion för sällskapet känns det givet att grundbulten och tillika före detta ordförande får ett hedersomnämnande. Utan honom inget KWS. Han har lagt ribban högt och vi ska förvalta och fortsätta sällskapet i samma riktning."

Urban Kalla

Hedersmedlem nr 4

"Urban har varit en trogen medlem sedan starten. Han har under alla år även tjänat sällskapet som revisor och har gjort sig väl förtjänt att bli hedersmedlem för sina insatser."