KWS Jullotteri

Jullotteri 2019

Här ser ni en nöjd vinnare i vårt jullotteri, Patrik Holmquist som vann på lott nummer 3. Vid dragningen deltog 3 styrelsemedlemmar som bevittnade dragningen.  

Lottnummer

1.   Kent Grahn

2.  Daniel Ringholt

3.   Patrik Holmquist

4.   Hans Bodén

5.   Lars Bodén 

6.   Gudrun Uvén Petäjäniemi 

7.   Hans Bodén

8.   Jörgen Svonni

9.   Urban Kalla

10.  Kent Sundkvist

11.   Krister Wennberg 

12.  Andreas Edström

13.  Kent Grahn

14.  Tony Magnusson

15.  Lars Bodén

16.  Ulf Näslund

17.   Kent Grahn

18.  Jörgen Svonni

19.  Heidi Ranner

20. Krister Wennberg

21.  Urban Kalla

22. Rune Magnusson

23. Mikael Siverhall

24. Andreas Österhult

25. Krister Wennberg

Lottnummer

26.  Göran Hesselstål

27.   Andreas Edström

28.  Daniel Ringholt

29.  Patrik Holmquist

30.  Zofia Andersson 

31.   Henrik Edström 

32.  Andreas Österhult

33.  Heidi Ranner

34.  Klas Andersson 

35.  Peter Kalla

36.  Morgan Svonni

37.   Ulf Näslund

38.  Matti Petäjäniemi 

39.  Kent Sundkvist

40.  Kenneth Magnusson

41.   Rune Magnusson

42.  Fredrik Siverhall

43.  Klas Andersson

44.  Göran Hesselstål

45.  Peter Kalla

46.  Morgan Svonni

47.   Tony Magnusson

48.  Andreas Österhult

49.  Krister Wennberg

50.  Kenneth Magnusson